Holenderski system opieki położniczej zupełnie różni się od większości systemów w pozostałych krajach zachodnich, gdzie ciąża i poród są w znacznie mniejszym stopniu postrzegane jako naturalne procesy, a są bardziej widziane jako możliwe zagrożenia dla matki i dziecka. Kobiety ciężarne w tych krajach są pod opieką ginekologów. Położnicy prawie zawsze pracują w szpitalu, pod kierownictwem ginekologa.

Ciąża i poród: choroba czy normalny proces?
W Holandii ciąża i narodziny są postrzegane jako normalne procesy, które mogą być ukierunkowywane w pierwszej linii: przez położne i lekarzy rodzinnych trudniących się położnictwem. Istnieje aktywna współpraca pomiędzy ginekologami a położnymi, tak, aby w razie powikłań można było zaoferować specjalistyczną opiekę w szpitalu.

Specjaliści w szpitalach na bieżąco liczą się z możliwymi powikłaniami. Postrzegają swoich klientów w pierwszej kolejności jako pacjentów. Doświadczenie uczy, iż fakt ten oznacza, że w szpitalu częściej ingeruje się w naturalny przebieg procesu ciąży i porodu. I tak w krajach, gdzie porody mają miejsce w szpitalu, większa ilość porodów jest sztucznie pobudzana niż w Holandii. Równie szybciej wzrasta ilość sztucznych porodów (z zastosowaniem pompki próżniowej i kleszczy). Tego rodzaju interwencje obarczają dodatkowo matkę i dziecko.

Położne zostały wykształcone, aby uniknąć niepotrzebnego wpływu sfery medycznej w kwestię ciąży i porodu. Odnosi się to również do położnych klinicznych. Podchodzą do kobiety, która została skierowana ze względu na powikłania (np. wody płodowe ze smółką) nie jako do chorej, ale o ile to możliwe postrzegają ją i jej ciążę jako normalne. I słusznie: przebieg jej porodu nie jest z reguły odmienny, jedynie wymaga zwiększonej kontroli.

Zalety holenderskiego systemu
Holenderski system ma kilka zalet:

  • W razie braku zagrożeń, kobiety same mogą wybrać, gdzie chcą rodzić: W domu czy w szpitalu
  • Ciąża i poród są, o ile możliwe, postrzegane jako normalne wydarzenia
  • Z droższej opieki drugo liniowej korzysta się jedynie, kiedy jest to konieczne

Samemu wybrać miejsce porodu
W Holandii kobieta może urodzić w różnych miejscach:

  • W domu lub w hotelu położniczym; jest to możliwe w razie normalnego porodu
  • W poliklinice szpitala (bezpośrednio po porodzie następuje powrót do domu)
  • W szpitalu (kobieta w oparciu o skierowanie lekarskie pozostaje przez dłużej niż 24 godziny w szpitalu)

Porodowi w poliklinice towarzyszy przeważnie pierwszo liniowa położna.